Användarvillkor

Användarvillkor

Topp10vpn.se tillhandahåller användarna med information och verktyg för att bättre förstå olika mjukvaruprodukter. Topp10vpn.se:s webbplats (kollektivt "webbplatsen") är upphovsrättsskyddade verk tillhörande Topp10vpn.se. Vi erbjuder användare tillgång till denna webbplats på villkor att de accepterar alla villkor (kollektivt, "villkor") utan ändring.

Godkännande av villkoren

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av villkoren och alla tillämpliga lagar och att vara ansvarig för att följa gällande lokala lagar. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda webbplatsen. Materialet på denna webbplats skyddas av gällande lagar om upphovsrätt och varumärken.

Användarlicens

Innehållet på webbplatsen Topp10vpn.se är endast avsett för personligt, individuellt bruk och inte för kommersiella eller externa ändamål. Under denna licens för begränsad användning får användare inte modifiera eller kopiera materialet, använda det för kommersiella ändamål eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell), försöka dekompilera eller rekonstruera programvaran eller tjänsterna som finns på Topp10vpn.se webbplats för att kopiera upphovsrättsskyddat, eller annat innehåll, för att överföra innehåll till en annan person, eller till en annan server. Denna licens upphör automatiskt om en användare bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avbrytas när som helst av Topp10vpn.se och avslutas. Efter avslutad visning av detta material av användarna eller vid uppsägning av denna licens måste användarna förstöra det nedladdade innehållet i deras ägo, antingen i elektronisk eller tryckt form.

Ansvarsfriskrivning

Materialet på webbplatsen Topp10vpn.se tillhandahålls som det är. Vi lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger oss härmed alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, icke-intrång, immateriella rättigheter eller på annat sätt. Dessutom ger Topp10vpn.se inga utfästelser eller garantier om riktigheten, sannolika resultat, eller tillförlitligheten i användningen av innehållet på eller i samband med sin webbplats eller till några webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

Innehållet på webbplatsen, såsom texter, grafik, bilder, information från Topp10vpn.se:s licensgivare och annat innehåll som finns på webbplatsen Topp10vpn.se:s, inklusive alla tjänster ("innehåll"), är endast för informationsändamål. Användarna bör noggrant läsa all information som tillhandahålls av tillverkarna av produkterna, antingen online eller på faktiska produktetiketter eller förpackningar. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på webbplatsen gör vi inga utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Topp10vpn.se är en reklambaserad webbplats för jämförelser och omdömen. För att kunna erbjuda denna webbplats till alla och utan kostnad, använder vi länkar som tillåter oss att ta ut en hänvisningsavgift från våra VPN-partnerwebbplatser. Listningen och rankningen av VPN-partners i vårt jämförelsediagram kan påverkas av kommersiella faktorer, liksom allmän popularitet, konvertering och prestandadata. Våra betyg, listning och ranking kan ändras från tid till annan.

Vårt ansvar för förlust eller skada

Användningen av denna webbplats och tjänster sker på användarens egen risk. I inget fall ska Topp10vpn.se eller deras leverantörer hållas ansvariga för skador (inklusive förlust eller förlust av data eller avbrott i verksamheten). Vi är inte ansvariga på något sätt för innehållet till följd av användningen av våra webbplatser, även om Topp10vpn.se eller en av våra auktoriserade representanter har informerats muntligt eller skriftligt om risken för sådan skada.

Kompensation

Användarna samtycker till att gottgöra, försvara och utesluta oss från alla förluster, kostnader, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, till följd av användarens överträdelse av dessa användarvillkor och / eller användarens användning av webbplatsen och att gottgöra oss från alla skador.

Revisioner / fel

Webbplatsen Topp10vpn.se:s innehåll kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Topp10vpn.se tar inget ansvar för riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten hos materialet på dess webbplats. Topp10vpn.se kan göra ändringar i innehållet på sin webbplats när som helst utan förvarning. Topp10vpn.se garanterar dock inte att uppdatera detta innehåll regelbundet.

Länkar till tredjepartsleverantörer

Topp10vpn.se har inte testat alla webbplatser som är länkade till av denna webbplats och accepterar inget ansvar för innehållet i sådana länkade till webbplatser. Införandet av en länk betyder inte att Topp10vpn.se godkänner webbplatsen. Användningen av en sådan länkad till webbplatsen är på användarens egen risk.

Ändringar utav dessa villkor

Topp10vpn.se kan revidera dessa användarvillkor när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner användarna att vara bundna av den senaste versionen av dessa användarvillkor.

Tillämplig lag

Eventuella anspråk med avseende på webbplatsen Topp10vpn.se är föremål för lagstiftningen i Sverige, oavsett lagkonflikter med ett användarland. Om inte annat anges häri, ska alla tvister som uppstår direkt eller indirekt från eller som rör användarvillkoren eller webbplatsen endast lösas endast i domstolarna i Sverige. Användare samtycker härmed oåterkalleligen till denna jurisdiktion och den exklusiva behörigheten för en sådan domstol i en sådan tvist.

Frågor

Om du har frågor om dessa användarvillkor, vänligen e-posta hello (at) Topp10vpn.se