Ansvarsfriskrivning

Innehållsansvar

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på denna webbplats enligt allmänna lagar. Vi är dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar en olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är emellertid endast möjligt från det ögonblick då man känner till en viss överträdelse. Vid anmälan av lämpliga överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för externa länkar

Våra erbjudanden innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part på vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Innehållet på de länkade sidorna är alltid de respektive leverantörernas ansvar eller de som driver hemsidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser vid tidpunkten för länkandet. Det upptäcktes inget olagligt innehåll vid tidpunkten för länkandet. En permanent innehållskontroll av de länkade hemsidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för lagbrott. Vid anmälan av tillämpliga överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Copyright

Innehållet och verk på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatörerna är föremål för svensk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, bearbetning, distribution och någon form av exploatering utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast för privat, icke-kommersiellt bruk. Såvitt innehållet på denna sida inte skapades av operatören beaktas upphovsrätten till tredje part. I synnerhet innehållet i tredje part markeras som sådan. Om du fortfarande är medveten om ett upphovsrättsintrång, ber vi dig att meddela oss. Vid anmälan av tillämpliga överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.